Fond za razvoj poljopoljoprivrede opštine Sombor potpisao je sa Filijalom Vojvođanske banke ugovor o dugoročnom kreditiranju registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Krediti, za koje će konkurs biti raspisan ovog meseca, namenjeni su za poboljšanje uslova gajenja stoke (objekti, oprema) i poboljšanje rasnog sastava.
Obezbeđeno je 30 miliona dinara, a pojedinačni krediti odobravaće se do 500 hiljada dinara, bez učešća i depozita. Rok otplate je 36 meseci, uz mogućnost grejs perioda od šest meseci. Vraćanje duga vršiće se u mesečnim ratama, po zvaničnom srednjem kursu evra na dan uplate rate.