On je na konferenciji za novinare rekao da je dobio poziv Višeg suda u Beogradu da se 10. marta javi u tu instituciju kao okrivljeni i dodao da će tražiti da mu se omogući da javno iznosi dokaze zašto je njegovo isporučivanje Hagu protivpravno. Poziv je potpisao sudija za prethodni postupak Milan Dilparić.

Šešelj je dodao da će se pozvati na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, čiji je Srbija potpisnik, a koja garantuje pravo na fer suđenje. Na pitanje kako će se ponašati ukoliko dođe do postupka izručenja, Šešelj je rekao da će pružati pasivni otpor.

– Moraće da me nose na aerodrom, neću se tući sa policijom, a ako mene policija bude tukla, ja ću naći način da vam to dojavim – rekao je Šešelj. Lider radikala je kazao i da neće pozivati pristalice da mu pomognu da ne ode u Hag, a šta će stranka raditi po njegovom izručivanju, odlučivaće stranački organi.

Na novinarsko pitanje da li zaista očekuje da će biti isporučen, Šešelj je rekao da veruje da je vlast na teškim mukama i da je premijer Aleksandar Vučić svestan šta bi to za njega značilo, ali da ne zna kako će premijer reagovati, odnosno da li će biti „jedan od onih koji su isporučivali Srbe Hagu“.

Haški sud zatražio je još u maju prošle godine da se Šešelj ponovo uhapsi i izruči Hagu, a Viši sud treba da odluči o ispunjenosti uslova za njegovo izručenje. Haški tribunal izreći će 31. marta presudu lideru SRS.

Procedura

Prema Zakonu o saradnji s Haškim tribunalom istražni sudija ima rok od tri dana da donese rešenje o ispunjenosti pretpostavki za predaju optuženika Haškom tribunalu. Pretpostavke za izručenje su ispunjene kada se utvrdi da se zahtev odnosi na lice protiv koga se vodi postupak, da je protiv osobe čija se predaja traži potvrđena optužnica u skladu sa Statutom Haškog tribunala, da se okrivljeni tereti za delo koje je kažnjivo i po domaćem zakonu, kao i da se radi o krivičnom delu iz nadležnosti Haškog tribunala. Protiv ovog rešenja okrivljeni, njegov branilac i nadležni javni, odnosno državni tužilac imaju pravo žalbe tročlanom sudskom veću nadležnog suda u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Veće je dužno da odluku po žalbi donese u roku od tri dana od dana prijema žalbenih spisa, a žalba može biti poslata poštom, ali ona ne odlaže izvršenje rešenja, navodi se u zakonu. Pravosnažno izvršno rešenje kojim je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za predaju okrivljenog Haškom tribunalu potpisuje ministar pravde Republike Srbije.