Eksperiment, koji je prenošen putem interneta započeo je u 9.30 sinhronizovanjem rada svih komponenti LHC. Vođa projekta Lin Evans izjavila je da su se nakon nekoliko testova pojavile dve bele tačke na ekranu kompjutera što znači da je protonski snop uspeo da pređe punu dužinu tunela LHC. Početak eksperimenta je nestrpljivo iščekivalo 9.000 fizičara širom sveta.

– Dobro urađen posao, ljudi – rekao je Robert Ajmar, generalni direktor CERN nakon puštanja protonskog snopa u akceleratoru u tunelu ispod švajcarsko-francuske granice. Pošto je protonski snop uspešno testiran u smeru kazaljki na satu, CERN je najavio da planira da pusti snop i u suprotnom smeru.

Sledeća faza je, kako je navedeno, ubacivanje snopa već ubrzanih čestica u akcelerator, gde će biti dovedene do brzine neznatno manje od brzine svetlosti. Na kraju će snopovi biti pušteni u oba smera kružnog tunela. Cilj eksperimenta je simuliranje Velikog praska, u uslovima sličnim onima koji su postojali milijarditi deo sekunde posle nastanka svemira.

Kako je navedeno, ceo istraživački postupak, koji bi trebalo da otkrije tajne nastanka kosmosa i njegove budućnosti, trajaćegotovo 15 godina.

Merenja u kolajderu bi trebalo da daju šansu naučnicima da predvide dalji tok razvoja kosmosa i pronađu Higsov bozon, česticu koja je ključ za objašnjenje mase i suštine univerzuma. Ako sve bude u redu, prvi sudari protona u najvećem akceleratoru čestica na svetu, LHC, mogu se očekivati najranije 21. oktobra. Eksperiment veka je u poslednje vreme postao predmet žestokih rasprava, pošto postoji strah da bi iz njega mogle da se izrode crne rupe, koje će rasti i na kraju progutati Zemlju.