Foto: FoNet

Prema navodima istraživanja Društva protiv korupcije iz Zrenjanina i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ugovor o nabavci je zaključen nakon isteka zakonskog roka, kvalitet isporučene robe je sporan, a naglašeno je i odsustvo saradnje MUP-a koji prikriva podatke o „javnoj“ nabavci pravdajući to krivičnim postupkom protiv službenika koji su u njoj učestvovali.

Postupak javne nabavke 14.500 borbenih patika pokrenut je dopisom direktora policije Milorada Veljovića u februaru 2014. Na tenderu sa najnižom ponudom od 45,9 miliona dinara (3.169 dinara po paru) posao je dobila firma „Gepard“ d.o.o. iz Novog Sada. Ta ponuda bila je znatno niža od drugoplasirane firme „Krunik“ d.o.o, koja je ponudila cenu od 55,6 miliona dinara.

Prema navodima izveštaja Društva protiv korupcije, interna regulativa koja se bavi nabavkom uniformi nije zaokružena, te se ne zna na osnovu čega MUP planira kvalitet, kvantitet i dinamiku nabavki uniformi. Takva nedorečenost regulative otvara mogućnost za neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Navedeni voluntarizam košta, što se vidi iz prethodnog postupka javne nabavke borbenih patika. Svega deset meseci pre nabavke iz 2014. godine MUP je zaključio ugovor o nabavci šest hiljada pari istih borbenih patika sa drugom firmom. Cena po paru iz ovog postupka je za 1.291 dinar viša nego u posmatranom postupku iz 2014. godine.

„Da je MUP zaključio jedan ugovor za ukupnu količinu borbenih patika i postigao cenu sa drugog postupka, institucija bi uštedela 7.746.000 dinara“, navodi se u izveštaju. Dodatno, ugovor o nabavci je zaključen nakon isteka zakonskog roka, bez obrazloženja MUP-a.

Problema je bilo i sa realizacijom ugovora koja je kasnila, ali i je pored toga ostalo nejasno da li je MUP naplatio penale dobavljaču za prekoračenje roka. Kvalitet isporučene robe je prilikom ispitivanja osporen u dva navrata, pošto su patike propuštale vodu, a postoje i indicije da je deklaracija kvaliteta u borbenim patikama falsifikovana.

„Budući da su uzorci iz iste tranše dva puta dobili negativnu ocenu akreditovane laboratorije, kao i dosta nižu cenu ovog dobavljača u odnosu na ostale ponude, ostaje sumnja u realan kvalitet dostavljene obuće“, navodi se u izveštaju.

Krivični postupak zbog borbenih patika

Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina je prilikom ispitivanja javne nabavke bilo značajno ograničeno pošto im MUP nije dostavio svu traženu dokumentaciju. U jednom od odgovora MUP je takav postupak obrazložio time što je u toku krivični postupak protiv službenika koji su postupali u ovom postupku javne nabavke i da bi dostavljanje traženih informacija i dokumentacije omelo i ugrozilo otkrivanje dela i vođenje postupka. NJihove navode potvrdilo je Treće osnovno tužilaštvo.

Falsifikovana deklaracija na patikama

Kada su primili borbene patike, pojedini policajci su se svojim sindikatima požalili na njihov kvalitet. Kako se na deklaraciji navodi da je kontrolu kvaliteta vršila firma Alpha Control doo iz Novog Sada, predstavnici Sindikata srpske policije su se obratili direktoru ove firme LJubomiru Petroviću. On je u odgovoru negirao da je njegova firma imala bilo kakvu vezu sa kontrolisanjem kvaliteta obuće za MUP, čiji je dobavljač preduzeće Gepard doo. U odgovoru Društvu protiv korupcije direktor firme Alpha Control je naveo da je sporna deklaracija priložena uz borbene patike koje je isporučilo preduzeće Gepard falsifikat ili je zloupotrebljena stara deklaracija.

Preporuke Društva protiv korupcije:

* MUP bi trebalo bi da propiše standarde delova uniformi po uzoru na Ministarstvo odbrane, kako bi imali osnov za definisanje tehničkih specifikacija za svaku nabavku.

* MUP bi trebalo da objavi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u, kako bi se procenio tačan broj delova uniformi koje je potrebno nabaviti.

* MUP bi trebalo da definiše dinamiku obnavljanja uniformi, čime bi nabavke postale predvidive, što bi olakšalo planiranja i MUP-u i ponuđačima.

* Nadležna odeljenja MUP-a trebalo bi da pooštre kontrolu tokom sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

* MUP bi trebalo blagovremeno i potpuno da informiše zaposlene o mogućnostima reklamiranja i zamene oštećenih i neodgovarajućih delova uniforme.

* MUP bi trebalo da razmotri uvođenje prakse finansijskog obezbeđenja garantnog roka nabavki velikih vrednosti, a naročito onih kojima se nabavljaju oprema i delovi uniforme za policijske službenike.

Celu studiju možete pročitati na sajtu BCBP.