Ipak, on je priznao da neće biti lako ispuniti kriteterijume za pridruživanje jedinstvenom monetarnom sistemu. „Danas potvrđujem da naš cilj jeste uvođenje evra u naredne tri godine, to je težak zadatak, ali verujem da je ostvarljiv“, izjavio je Tusk na jednom ekonomskom forumu.

U prethodnom periodu, Varšava je izbegavala da odgovori na pitanja o vremenskom okviru za ulazak u monetarnu uniju, što je jedna od obaveza koje je Poljska preuzela pridruživanjem EU. Štaviše, šef države Leh Kačinjski je u više navrata izrazio neslaganje sa takvom odlukom i nagovestio da postoji mogućnost raspisivanja referenduma o tom pitanju u naredne dve godine. Ipak, Poljska s pažnjom posmatra finansijska kretanja u susednoj Slovačkoj koja je već počela proces uključivanja u evrozonu.