Foto: Wikipedia

Mularčika je izjavio da se radi o veoma velikim, ali opravdanim sumama kao nadoknada za ratne zločine, uništene gradove, sela i izgubljeni demografski potencijal zemlje.

AP podseća da su nacisti tokom Drugog svetskog rata ubili oko šest miliona poljskih državljana.

Vladajuća Partija zakona i pravde je formirala Mularčikov tim, smatrajući da Nemačka Poljskoj duguje naknadu za nanetu štetu što je Nemačka više puta odbacila.