Stručni tim sa ovog Departmana, pod rukovodstvom dr Gorana Vujića, nedavno je završio analizu komunalnog otpada na teritoriji Novog Sada, na osnovu uzoraka uzetih na gradskoj deponiji. Analiza je pokazala da je učešće organskog otpada u uzorku oko 50 odsto, dok 40 odsto predstavljaju potencijalne sekundarne sirovine kao što su papir, pet ambalaža, tvrda plastika i metal.

Saradnja stručnjaka FTN i Čistoće obuhvata istraživanja na deponiji, pre svega na analizi koncentracije deponijskih gasova, analizi morfološkog sastava komunalnog otpada, praćenja kvaliteta procednih i podzemnih voda na deponiji i ostalih elemenata koji mogu uticati na zaštitu životne sredine. Znanja stručnjaka će se koristiti i za izradu projekata koji će doprineti razvoju savremenog tretmana otpada.

– Dobrodošla su znanja stručnjaka koja mogu doprineti da unapredimo rad na gradskoj deponiji u cilju poboljšanja zaštite životne sredine u Novom Sadu – istakao je Dalibor Novaković, direktor JKP Čistoća.