Zajednica Srba Hrvatske i Bosne i Hercegovine obaveštava izbegla i prognana lica koja nameravaju da konkurišu za pomoć iz novoformiranog pokrajinskog Fonda za pomoć izbeglicama i raseljenim licima da će im pružiti svu neophodnu pomoć i preduzeti pravne aktivnosti u vezi sa podnošenjem zahteva. Zainteresovani se mogu obratiti kancelariji Zajednice Srba Hrvatske i BIH u Ulici Novosadskog sajma 2-4 ili na telefon 442-711 i tel/faks 654-6769.