Nadležni u gradskoj upravi kažu da je pravilnikom koji reguliše ovu materiju utvrđeno da će pomoćpersonalnih asistenata biti dostupna osobama sa invaliditetom koje su korisnici uvećanog dodatka za pomoći negu drugog lica i koje mogu samostalno da odlučuju. Potrebno je i da su radno sposobne ili društveno angažovane u svojim udruženjima ili drugim organizacijama. Usluga je namenjena zadovoljavanju svakodnevnih potreba osoba sa invaliditetom koje zadovoljavaju navedene uslove.

Država ne finansira ovaj projekat, većje ostavila lokalnim samoupravama da, ukoliko su u mogućnosti, samostalno obezbede novac za ovu namenu. U Kragujevcu će naredne godine, iz gradskog budžeta za realizaciju projekta personalne asistencije biti izdvojeno oko 5,5 miliona dinara, dok će participacija korisnika usluge iznositi najmanje 20 odsto od iznosa uvećanog dodatka za pomoći negu drugog lica.