– Strateški plan za socijalnu zaštitu je razvojni za našu Opštinu i predstavlja krovni dokument kojim se pružaju smernice za razvoj lokalne socijalne politike, a u skladu sa nacionalnim prioritetima za dostizanje standarda Evropske unije u narednom petogodišnjem periodu. On će biti rezultat rada nedavno formiranog opštinskog tima ili Radne grupe, sačinjene od svih relevantnih aktera u segmentu socijalne zaštite, kao i licencirane agencije Vox Populi Consulting, koja je kroz proceduru javne nabavke izabrana za izradu narativne forme ovog dokumenta. Strategija će biti fokusirana na unapređenje lokalne socijalne politike, sa ciljem da uspostavi integrativni sistem socijalne zaštite kojim se objedinjuju aktivnosti opštinske uprave, ustanova socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, civilnog sektora i medija, istakla je Jelena Leković, direktorka opštinskog Centra za socijalni rad na prvom sastanku radne grupe kojoj su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja, Zavoda za zapošljavanje, osnovnih i srednjih škola, Dečjeg vrtića, Opštinske uprave, Crvenog krsta i nevladinih organizacija.

Skupom nedavno održanim u zgradi lokalnog parlamenta predsedavala je Brankica Jeremić, mentor za izradu strateškog dokumenta, koja je predstavila pravce delovanja u procesu izrade Strategije, ključne prioritete, aktere, viziju i održivost. „Strategija će imati nacionalno uporište, ali će se više bazirati na poštovanje lokalnih potreba, posebno u uslovima kada se opština Nova Varoš suočava sa izraženom socijalnom problematikom. Zajednički cilj nam je da sačinimo dokument koji će biti objektivna slika aktuelnog stanja, potkrepljenog realnim podacima i merljivim indikatorima“, kazala je Jeremić. Ona ocenjuje da je u prethodnih desetak godina segment socijalne zaštite u zlatarskom kraju znatno zapostavljen, da se nije vodilo računa o savremenim tokovima i trendovima u ovoj oblasti, kao ni o zakonskim okvirima. Zato je cilj Strategije socijalne zaštite da popravi nepovoljno stanje, kao i da time bude ispunjen jedan od uslova EU po kojem je ovaj dokument ključan za realizaciju projekata i povlačenje finansijskih sredstava iz IPA fondova i resornog ministarstva.