Ova NVO je u pismu iznela predlog da se za dva mesta u Savetu izabere po jedan predstavnik kog će delegirati NVO „Doktori protiv korupcije“ i antikorupcijski portal „Pištaljka“. Kako se ocenjuje, Savet za borbu protiv korupcije, nakon što su preminuli Verica Barać i Stjepan Gredelj, ne daje konkretne rezultate na polju delovanja zbog kog je ustanovljen.

Draško Karađinović iz NVO „Doktori protiv korupcije“ za Danas kaže da snaga jedne antikoruptivne ustanove, posebno u nesređenim društvima sa „kompromitovanim“ institucijama, zavisi od autoriteta i kredibiliteta pojedinaca koji je čine.

– Pokojna Verica Barać je primer kako jedan nepokolebljivo hrabar pojedinac, posvećen javnom interesu, može više da uradi protiv korupcije nego sve za tu oblast nominalno zadužene institucije – smatra Karađinović.

On ocenjuje da je borba protiv korupcije u Srbiji lukrativna industrija za jedan uski krug državnih činovnika i organizacija koje preko povlašćenog položaja ostvaruju enormne zarade.

– Izbor našeg člana za Savet bio bi težak udarac komercijalizaciji borbe protiv korupcije – zaključuje Karađinović.

Ko predlaže članove

Prema Odluci o osnivanju, članove Saveta imenuje Vlada, a na predlog članova Saveta. Međutim, „Doktori protiv korupcije“ su se obratili pismom Nikoliću, Dačiću i Vučiću zbog činjenice da su oni članovi Saveta za nacionalnu bezbednost.