Foto: Medija centar

Janković je istakla da su mehanizmi zaštite rodne ravnopravnosti definisani brojnim zakonskim propisima, ali da još nije deo svakodnevnog života, jer su preovlađujući modeli odnosa i dalje bazirani na patrijarhalnim obrascima i stereotipima o ulogama žena i muškaraca u društvu.

„Žene se svakodnevno suočavaju sa ogoljenim i prikrivenim formama omalovažavanja, isključivanja, ponižavanja, pa i nasilja, i to samo zato što su žene, a diskriminaciji su posebno izložene žene iz višestruko marginalizovanih grupa“, ukazala je ona.

Žena iz tih grupa, upozorila je Janković, gotovo da uopšte nema u javnom životu, posebno na mestima na kojima se odlučuje.

„Nijedan propis, ma koliko savršen bio, neće dovesti do faktičke rodne ravnopravnosti. Jedino promena svesti i edukacija svih aktera u društvu može razbiti ove prepreke i omogućiti nam da zaista imamo jednake mogućnosti, bez obzira na pol u kojem smo rođeni“, naglasila je ona.

Janković je napomenula da praksa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je pol jedan od dva najčešća osnova zbog kojih građani podnose pritužbe zbog diskriminacije.