Foto: Medija centar

Ona je na seminaru u Kanjiži, koji je organizovan na temu unapređenja kvaliteta života starih lica, ukazala da su starije osobe izložene povećanom riziku od diskriminacije, suočavaju se sa siromaštvom i isključenošću, a nisu retki ni slučajevi zanemarivanja i zlostavljanja.

Tim okolnostima treba posvetiti posebnu pažnju, naglasila je Janković.

Prvu međunarodnu stručno-naučnu konferenciju na tu temu organizovalo je Udruženje poslodavaca ustanova socijalne zaštite starih i odraslih lica Vojvodine, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.