Foto: Medija centar

Idemo u dobrom pravcu, a najbolji primeri za to je način nakoji se suočavamo sa migrantskom krizom i organizovanje gej parade, rekla je Janković gostujući na Radio-televiziji Srbije. Poverenica je naglasila da svako može biti diskriminator, jer za akte diskriminacije nije potrebna namera.

Ti ljudi često nisu svesni da je ono što su uradili ili rekli diskriminacija, naglasila je Brankica Janković. Prema njenim rečima, zvanični podaci pokazuju da su ljudi najviše diskriminisani na osnovu pola i radnog prava, kao i osobe sa invaliditetom i siromašni. Ona je ocenila da ne postoji lek za diskriminaciju koji će dati potpune rezultate. Potrebno je da kroz obrazovanje i vaspitanje, kulturu medija i javne politike tome doprinesemo, ističe poverenica i dodaje da će ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije biti posvećeno kulturi medija.

Održaćemo regionalnu konferenciju i podeliti nagrade novinarima za najbolje antidiskriminatorne priloge, rekla je Janković. Govoreći o predlogu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, poverenica smatra da on donosi pomak u toj oblasti. Uvodi se jedinstvena centralna evidencija i zaštita podataka o ličnosti, što je put ka boljoj statistici i mehanizmima zaštite. Period čuvanja podataka ne treba da bude ograničen na pet godina, već ti podaci treba stalno da se čuvaju, zaključila je poverenica.