Foto: YouTube

Tokom požara nije bilo ugrožavanja ljudskih života niti životne sredine, navode iz MOD-a. Objekat na kome je izbio požar opremljen je adekvatnom protivpožarnom zaštitom tako da je širenje požara na druge objekte bilo onemogućeno.

Po nalogu nadležnog tužioca iz Obrenovca, organi Vojne policije izašli su na mesto požara i vrše uviđaj. Zastupnik direktora Vojnotehničkog instituta pukovnik Bojan Pavković, formirao je komisiju za utvrđivanje uzroka i okolnosti požara i procenu materijalne štete.