Foto: Urban siti

Reč je o održavanju i čišćenju kanala od hipodroma, pa do ulivanja u Veliku Moravu, kako bi se njime neometano odvodile površinske i otpadne vode.

Prema uslovima javne nabavke, ovi poslovi, između ostalog, obuhvataju i košenje trave sa obe strane kanala i uklanjanje mulja i otpada. Glavni kriterijum za izbor izvođača navedenih radova, biće najniža ponuđena cena.

Povezani tekstovi