Foto:M. Veljković

Jedan od glavnih razloga posete Božidara Cekića baš ovom udruženju jesu njihovi rezultati, kao i stepen organizacije zahvaljujući kome su u prošlosti u više navrata stali u zaštitu svojih članova i to veoma uspešno.

U razgovoru sa predsednikom udruženja, Svetozarom Božinovićem, i članovima Skupštine Udruženja, Cekić je podsetio da je poslednjih godina doneto više zakonskih propisa koji omogućavaju bolje uslove koji utiču na život i rad invalida.

– Invaildima treba stvoriti uslove pod kojima se neće osećati nekorisnim članovima društva. O tom psihološkom momentu treba naročito voditi racuna, jer važno da se svako od nas oseća korisnim. – naveo je predsednik Saveza invalida rada Srbije, Božidar Cekić zahvaljujući čijem se zalaganju u ovom ali i ostalim, srodnim udruženjima protekle godine održano više okruglih stolova i tribina. Njihov cilj istovetan je cilju i ovog sastanka a to je da se pomogne udruženjima koja brinu o invalidima da još bolje razumeju nove propise koji se odnose na zaštitu ove osetljive grupe stanovnika.

Predsednik Udruženja invalida rada Požarevac, Svetozar Božinović, je istakao važnost ove posete naglasivši da će ona umnogome doprineti boljem radu Udruženja „Gradska organizacija invalida rada“ 

– Smatramo da je sada naš najvažniji posao da iskorišćavamo nove mogućnosti koje nam se, pružaju u sve većem obimu. Biće za to potreban mukotrpan rad, pa čak i nešto prepredenosti, ali ako u nama postoji nepokolebljiva odluka za napredak onda nema razloga da sumnjamo u naš uspeh. – zajednički je zaključak ušesnika ovog sastanka.