On dodaje da je moguće da je Pravosudna akademija u Srbiji učestvovala nekada na nekoj konferenciji koju su organizovale međunarodne institucije, ali ne i Evropska mreža za pravosudnu obuku, „koja je najeminentnija institucija u tom domenu“. U prilog ovih tvrdnji Danasu je iz Udruženja dostavljen mejl sa odgovorom Evropske mreže za pravosudnu obuku (European Judicial Training Network), datiran na avgust ove godine, u kome se izričito navodi da Srbija nije član ove mreže.

U Udruženju objašnjavaju da je reč o evropskoj instituciji, nadležnoj da pruži takvu vrstu odgovora, pošto je Evropska mreža za pravosudnu obuku pod ingerencijom Evropske komisije. U odgovoru Evropske mreže navodi se i da su njene članice akademije zemalja u regionu – Hrvatske i BiH.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika nastoji da „popravi“ šanse svojih članova da budu izabrani na sudske i tužilačke funkcije, koje im, prema njihovoj proceni, smanjuje uvođenje Pravosudne akademije u Srbiji bez odgovarajućeg prelaznog perioda.

-Želeli smo da skrenemo pažnju da je Udruženje već dostavilo svoje predloge za rešenje postojeće situacije svim institucijama, uključujući Pravosudnu akademiju u Srbiji, koje bi imale bilo kakav uticaj na to da se situacija reši, ali smo, kao i prilikom ranijih obraćanja, ostali bez odgovora. U tim rešenjima navedeno je koje sve mere treba preduzeti i u kojim fazama da bi se sprečila kontinuirana diskriminacija oko 2.500 sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Republici Srbiji i da bi Pravosudna akademija u Srbiji zaista u budućnosti mogla da postoji kao institucija od poštovanja, a ne ona čiji se zakon osporava pred Ustavnim sudom Srbije – navodi Nenad Stefanović za naš list.

Prema njegovim rečima, „dokle god se u skupštinskoj proceduri nalazi set pravosudnih zakona u kojima se navodi da će se za kandidate za sudijsku i tužilačku funkciju predlagati samo oni koji imaju završenu početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, do tog trenutka će Udruženje smatrati da se namerno ignoriše ovo pitanje da bi se dobilo na vremenu i najzad totalno zakonski zapečatila sudbina svih pomoćnika da nikada ne postanu sudije i tužioci“.

Zahtevi

– Tražimo samo ono što se u svim evropskim zemljama dogodilo kada se uvela Pravosudna akademija kao nova institucija, a to je prelazni period za kadar koji se obučavao po starom sistemu i koji je već ispunio zakonom propisane uslove da postanu sudije i tužioci, ističe Nenad Stefanović.