Ovo je prvi u nizu sastanaka čiji je cilj da se utvrde mogući zajednički projekti za koji bi se tražila sredstva na konkursu IPA fondova EU za prekograničnu saradnju koji se otvara u septembru ove godine. Reč je o tri oblasti za koji se daju sredstva – ekonomiji, zaštiti životne sredine i projektima „people to people“. Ova saradnja posebno dobija na značaju u svetlu činjenice da je Hrvatska postala članica EU, a da je Srbija kandidat za člana, što podrazumeva i dobijanje do deset puta većih sredstava. Milan Mirić, direktor RRAS, čije je sedište u Rumi, kaže da je za prethodni konkurs bilo prijavljeno 185 projekata, a da je prošlo 18. Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, podsetio je da u ukupnim IPA projektima Srbije, na Vojvodinu odlazi čak 87 procenata. Stjepan Ribić, direktor RRA Slavonije i Baranje, na skupu u Rumi istakao je da je Osječko-baranjska županija najuspešnija u Hrvatskoj i da je do sada realizovala više od 280 projekata i da je iz EU fondova za te namene privukla preko 200 miliona evra. On kaže da je važno sa kakvim se projektima kandiduje budući da ih, po jednom konkursu, bude i više od stotinu. Na značaj sredstava koja se preko IPA fondova prekogranične saradnje mogu dobiti ukazao je i Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu koji je istakao da je Vojvodina u proteklom periodu samo na saradnji sa Mađarskom i Rumunijom za projekte dobila preko 110 miliona evra.