Miroslav Hadžić, predsednik Upravnog odbora Centra za civilno – vojne odnose, koji je jedan od autora projekta prezentovanog u Medija centru, istakao je da je projekat namenjen osposobljavanju istraživača i analitičara, u okviru civilnog sektora, da steknu znanja i sposobnosti da kritički procenjuju reformu i da nude alternativne predloge.

Saša Đorđević, istraživač Centra za civilno-vojne odnose, istakao je da je osnivanje nacionalnog saveta za prevenciju kriminala ključ prevencije „koja treba da bude osnov vođenja politike zemlje“.

On je naglasio da je neophodno osnivanje strateškog i akcionog plana, ali i formiranje sedam regionalnih timova za borbu protiv kriminala. U prilog teoriji da je prevencija najvažnija, Đorđević je podsetio da je maloletnička delinkvencija u porastu budući da je svaki drugi maloletnik prisustvovao tučama, svaki šesti pljačkama, a svaki jedanaesti seksualnom zlostavljanju.

Istraživač Centra Žarko Marković napomenuo je da zakonodavno-pravni okvir o upotrebi sile i izveštavanju o njoj nije dovoljno uređen i da ta oblast nije uređena pravilnikom već obaveznom instrukcijom, što umnogome otežava kontrolu narušavanja prava svih na koje policija primenjuje silu.

– Obavezna instrukcija predviđa da eventualnu primenu sile policije ispituje tročlana komisija iz uprave policije, a tek potom unutrašnja kontrola, što dovodi u pitanje pristrasnost izveštaja. Anketiranjem ljudi na koje je policija primenjivala silu otkrili smo da većina njih nije znala da ima pravo na lekarski pregled nakon nanošenja povreda – naglasio je Marković.

Strategija protiv nasilja na stadionima

Jan Litavski, istraživač Foruma za bezbednost i demokratiju, istakao je da bi MUP trebalo da donese strategiju o borbi protiv nasilja na stadionima, da se napravi posebna kampanja, ali i da se u okviru postojeće zakonske regulative omogući saradnja civilnog društva, policije i organizatora sportskih manifestacija.