Sastanku u Gradskoj kući takođe su prisustvovali član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin i koordinator projekta “OPENS 2019“ Vukašin Grozdanović.

Rita Jonušaite izjavila je da je Evropski omladinski forum platforma koja ujedinjuje više od 100 omladinskih organizacija širom Evrope.

– Glavni cilj moje posete jeste da vidim kako Novi Sad napreduje u pripremama za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine. Pored gradonačelnika srešću se sa omladinskim organizacijama, timom koji rukovodi projektom “OPENS 2019“, nastojeći da ustanovim kako najbolje možemo da podržimo implementaciju Projekta, rekla je Rita Jonušaite ističući da je veoma zadovoljna onim što je do sada videla i saznala kada je reč o aktivnostima Novog Sada u okviru projekta “OPENS 2019“.

Gradonačelnik Vučević saopštio je da je grad spremio snažnu budžetsku podršku OPENS-u za 2018. godinu, ali je naglasio i da podršku očekuju i sa državnog i pokrajinskog nivoa. On je dodao da akcenat nije samo na finansijskim pitanjima već generalno na podršci od svih faktora odlučivanja.

Inače, Novosadski omladinski forum je neformalno telo koje čini 41 organizacija mladih i za mlade u Novom Sadu, a rezultat je aktivnosti Projekta “OPENS 2019“. Osnovni ciljevi delovanja tog tela su podsticanje saradnje Grada Novog Sada i mladih, unapređenje sistemske brige o mladima na lokalnom nivou putem javnog zagovaranja, praćenje rada lokalnih institucija i javnih politika od značaja za mlade kroz partnerstvo sa resornim organima Gradske uprave, kao i kreiranje i praćenje procesa donošenja i sprovođenja Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada.