Ministar pravde Srbije Zoran Stojković ponovio je u subotu da su ključni problemi pravosuđa – neefikasnost, neažurnost sudova i korupcija u sudstvu. Nakon dvočasovnog razgovora sa građanima, Stojković je novinarima rekao da je problem – nedovoljna sistemska kontrola koja bi „naterala“ sudije da rade svoj posao i dodao da se građani žale na korupciju, ali da je u velikom broju slučajeva u pitanju nestručan i nekvalitetan rad.
Komentarišući pregovore o budućem statusu Kosova, Stojković je rekao da od dogovorene platforme beogradskog pregovaračkog tima ne može da se odstupi jer je to jedinstvena odluka Skupštine Srbije koju je svaki organ dužan da poštuje. On je podsetio i da je Kosovo u preambuli Ustava Srbije definisano kao njen sastavni deo koji niko nema pravo da otuđi. „Sada radimo ono što je princip međunarodne zajednice – teritorijalni integritet i suverenitet koji se garantuju svakoj članici UN i nepovredivost međunarodno priznatih granica. To su dva principa na kojima počiva međunarodni poredak“, kazao je ministar. Dodao je da bi u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova, ti principi bili poljuljani.

Poternica za Mirjanom Marković bez komentara