Srbija će ovih dana najzad dobiti Nacionalnu akademiju za javnu upravu, potvrdio je Protić i objasnio da bi ona na sistematičan i profesionalan način trebalo da organizuje sistem usavršavanja u celoj državnoj upravi.

On je ukazao da formiranje Nacionalne akademije za javnu upravu dosta kasni, budući da je trebalo formirati pre pet ili 10 godina.

Danas gotovo sve evropske države imaju slične institucije u različitim organizacionim oblicima, podsetio je Protić, ističući da su svi državni službenici osnovna ciljna grupa za usavršavanje na Akademiji, uz posebne programe za rukovodioce.

U perspektivi su i programi za lica koja se kandiduju za položaje u državnoj upravi da bi stekli osnovna znanja pre stupanja na položaj, rekao je Protić.

Prema rečima Protića, sama organizacija državne uprave i državno-službenički sistem nisu predmet pravnih tekovina Evropske unije (EU).

U tom smislu, ne postoje neposredni uslovi za osnivanje institucija kakva je Nacionalna akademija, ali postoje suštinski razlozi zbog kojih je neophodno podići stručne kapacitete državne uprave i državnih službenika, zaključio je Protić.