Poljoprivrednici iz somborske opštine pod pšenicom imaju oko 19.000 hiljada hektara, a pod ozimim ječmom 2.400 hektara, a usevi, zasad, dobro izgledaju. Pšenica sejana u oktobru bokori, a iznikla je i ona poslednja, sejana prvih dana decembra. Nije bilo mrazeva, niskih temperatura, pa ni izmrzavanja. U decembru je ovde palo 28,5 litara kiše, a prvih dana januara 10,5 litara po kvadratnom metru.
– Generalna je ocena da usevi zasad solidno izgledaju, a ove padavine su bitne zbog akumulacije za prolećne mesece. Nadamo se da će kiše biti još, čime bi se omogućio dobar razvoj useva. Bitno je da poljoprivrednici, mnogi su već počeli pripreme, prihrane pšenicu i ječam, jer je evidentno da mnogi jesenas nisu dovoljno nađubrili njive – kaže Vladimir Sabadoš, direktor somborskog Agroinstituta, područne poljoprivredne službe.
Mr Gordana Forgić, referent za zaštitu bilja u Agroinstitutu, preporučuje ratarima da obiđu njive zbog eventualnog napada glodara koji se sada sele s kukuruzišta na površine pod pšenicom i ječmom, a naročito na parcele pod detelinom. Prilikom tretiranja treba zatvoriti rupe u kojima su glodari, da ne bi došlo do trovanja divljači.