„Taksa za RTS i RTV biće na računu za električnu energiju potrošenu u januaru, a taj račun dostavlja se kupcima u februaru“, navode iz EPS-a u odgovoru našem listu.

Ovo rešenje, inače, predviđeno je posebnim zakonom o načinu naplaćivanja takse, usvojenim poslednjih dana prošle godine, a kojim se predviđa da će građani plaćati taksu za RTS i RTV 150 dinara mesečno barem do kraja ove godine. Osim pretplate, Vlada Srbije će iz budžeta izdvojiti još četiri milijarde dinara za javne servise tokom ove godine, ali još nije poznato kako će biti od 2017.

Zakonom, koji nije u skladu sa Zakonom o javnim servisima koji propisuje da taksu naplaćuju RTS i RTV a da njihovi upravni odbori određuju visinu, predviđa se da su sredstva od uplaćene takse na području Republike Srbije van Vojvodine prihod RTS. S druge strane, sredstva uplaćena po osnovu takse na teritoriji Vojvodine raspoređuju se tako da 70 odsto uplaćenih sredstava su prihod RTV, a 30 odsto pripada RTS.

Snabdevaču, u ovom slučaju EPS, za obavljanje poslova fakturisanja i naplate takse RTS i RTV plaćaju mesečnu naknadu u visini od tri odsto od iznosa prikupljenog naplatom takse.