U tom smislu, ocenjujem da je to kvalitetan deo naše države, rekla je za Sandžak Danas predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Slavica Đukić – Dejanović.

  • U poslednje vreme čuju se optužbe pojedinih političara da država Srbija zapostavlja ovaj region. Da li su te optužbe osnovane?

– Mislim da nisu osnovane. Da li taj region treba da bude razvijeniji? Treba. Treba cela Srbija ekonomski da krene, da infrastruktura bude na višem nivou. Međutim, ekonomske mogućnosti diktiraju taj nivo koji jeste. Državni nivo je uključen u probleme u tom regionu kroz dva ministra u vladi i kroz veliki broj poslanika u Narodnoj skupštini. Posle ovih izbora, na onima koji budu i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti je da se bore još više da taj region dobije ono što mu pripada.

  • Kako u budućnosti vidite ovaj deo Srbije i koji su načini da se reše problemi koji se otvaraju?

– Taj region kompletno treba da bude razvijeniji, jer je potencijal sjajan. Vidim ga kao mogućnost da tekstilna industrija cveta. Tamo gde ima nekih problema, koji proističu iz nedovoljne ekonomske razvijenosti, treba ih rešiti privlačenjem i ohrabrivanjem investitora da ulažu i u ovaj deo naše države, da se veći broj ljudi zaposli i živi od svog rada. Taj region vidim kao mesto da se razvijaju univerziteti i međuuniverzitetska saradnja, da mladi ljudi mogu da se obrazuju. I, taj region vidim kao jedan deo naše države koji će imati neke specifičnosti, i koji je bogatstvo za čitavu Srbiju.

  • Na koji način Beograd može da bude bliži ostalim delovima Srbije?

– Beograd treba da bude ekonomski, politički i svaki drugi centar i ne treba da rivaliziramo sa Beogradom, koji u svom razvoju mora da ima i program podrške i razvoja svih drugih sredina. Zapravo, zajednički progres – napred.