Među njima je znatan broj maloletnih lica, a normalan život ove dece je narušen, jer su odvojena od porodice i u bekstvu iz zemlje porekla, istaknuto je juče na konferenciji za novinare nevladine organizacije Grupa 484 na kojoj je predstavljena publikacija „Maloletni tražioci azila u Srbiji: na ivici dostojanstva“.

U izveštaju je ocenjeno da su sadašnji institucionalni i infrastrukturni kapaciteti u našoj zemlji bili adekvatni za broj zahteva u periodu pre 2009. godine, dok su sada nedovoljni da bi se odgovorilo na nov talas migranata, odnosno tražilaca azila.

Miroslava Jelačić, koordinatorka radne grupe za azil Grupe 484, istakla je da se od aprila 2009. prihvat maloletnih tražilaca azila vrši u Centru za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje ili staratelja, jedne od radnih jedinica u okviru Zavoda za smeštaj dece i omladine Beograd.

– U centru je moguće smestiti najviše 12 osoba. Trenutno se radi na adaptaciji Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Nišu, koji će takođe imati radnu jedinicu za smeštaj maloletnih stranih lica kapaciteta svega deset smeštajnih mesta, ukazala je Jelačićeva. Ona je dodala da se smeštaj u centru formalno obezbeđuje samo za strana maloletna lica muškog pola uzrasta od sedam do 18 godina zbog nepostojanja posebnog odeljenja za strana maloletna lica ženskog pola. Prema njenim rečima, od usvajanja odluke o osnivanju centra nijednom nisu izdvojena budžetska sredstva potrebna za njegovo uspostavljanje, opremanje i rad, a nije odobreno ni povećanje broja radnih mesta.

Spremni za azilante

Tamara Lukšić Orlandić, zamenica zaštitnika građana za prava deteta, istakla je da Srbija mora biti spremna za priliv azilanata u narednom periodu.

– Kao zemlja koja pretenduje na članstvo u EU moramo poštovati evropske standarde i obezbediti uslove za smeštaj azilanata, a posebna pažnja treba da bude posvećena maloletnicima, naglasila je Lukšić Orlandić.