Razgovor o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti 1Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Đorđević je kao ključne probleme za pružanje podrške naveo primenljivost pojedinih odredbi Nacrta, uz napomenu da dosadašnje primedbe Ministarstva na postojeći Nacrt nisu diskutovane i usvojene u zakonodavnom postupku, navodi se u saopštenju.

Đorđević i predstavnice Platforme saglasili su se da je moguć put za prevazilaženje problema i otklanjanje konkretnih smetnji na koje ukazuje Ministarstvo.

Predstavnice Platforme predložile su i moguća normativna rešenja koja bi dalje vodila upućivanju Predloga zakona u skupštinsku proceduru.

One su saglasne da bi Predlog zakona trebalo otvoriti i za javnu raspravu pošto bude upućen parlamentu, iako je u procesu izrade Nacrta već bilo konsultacija sa zainteresovanom javnošću.

U saopštenju se navodi da su predstavnice Ženske platforme za razvoj Srbije zadovoljne činjenicom da Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti neće biti vraćen u ponovnu proceduru, kako je u delu javnosti interpretirano i da je neophodna saglasnost ključnih aktera koji će raditi na njegovoj primeni. 

Zakon i da se primeni

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović razgovarali su danas o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti i potrebi da taj zakon bude u potpunosti primenjiv u praksi, a u čemu će ključnu ulogu imati Ministarstvo. Važno je da dobijemo zakon u praksi, a ne samo na papiru, konstatovali su sagovornici, navodi se u saopštenju. Paunović je pozdravila formiranje novog sektora u Ministarstvu koji se bavi pitanjima antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti, navodeći da je to od posebnog značaja imajući u vidu nove politike i zakone koji će biti doneti u ovoj oblasti. Paunović je napomenula da će Kancelarija koju vodi dati punu podršku svim nastojanjima Ministarstva da se unapredi položaj osetljivih društvenih grupa u Srbiji. Đorđević je istakao da će u narednom periodu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja intenzivno raditi i pratiti aktivnosti na polju veće socijalne uključenosti romske nacionalne manjine. Na sastanku je dogovorena saradnja u organizaciji seminara sa Evropskom komisijom u oktobru o pitanju socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Ministarstvo i Kancelarija nastaviće saradnju, kako na izradi nove Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, tako i na izradi pratećeg Akcionog plana, dodaje se u saopštenju.