Foto: Wikipedia / MajaBKejda

„Slušajmo žene, one su ključ za oslobađanje ekonomskog potencijala našeg regiona“, navodi se u saopštenju i dodaje da umesto čestitke RCC predstavlja ideju „Mi“ (We) počevši sa Nadom Marković, pionirkom prve ženske zadruge u Bosni i Hercegovini.

RCC je naveo da je Nadu Marković, „energičnu i praktičnu ženu“, upoznao u Bratuncu.

„Nekada je radila u fabrici, kao i većina drugih žena iz ovog kraja. Ipak, i pored brojnih poteškoća, Nada je postala osnivač prve ženske zadruge, koja meštanke povezuju sa tržištem, omogućujući im da plasiraju svoje proizvode i razvijaju sopstveni posao. Sve je počelo sa tri žene, a sada je njih preko 300 imalo koristi od projekta, neke su čak u posao uključile i svoje muževe i sinove“, navodi se u saopštenju.

Ideja „Mi“ označava zajedništvo, odnosno žene koje se suočavaju sa preprekama, koje vode društvene bore, ali koje su pioniri pomirenja kroz ekonomski razvoj.

„To je ono što je potrebno našem regionu, jer uprkos napretku ostvarenom u promociji rodne ravnopravnosti na tržištu rada, region propušta da iskoristi potencijal koji leži u ljudskim resursima. Zato je RCC pokrenulo inicijativu da se situacija poboljša, da se žene u regionu osnaže i da njihove ideje i poslovi postanu konkurentni na tržištu“, dodaje se u saopštenju.

Povezani tekstovi