Foto: FoNet

Oni koji su doktorirali na svetskim univerzitetima ne mogu da se zaposle na domaćim fakultetima jer se prednost uvek daje kandidatima koji su već u radnom odnosu na tim fakultetima. Čak i da se na konkurs javi dobitnik Nobelove nagrade, teško da bi dobio posao – ocenio je akademik Dušan Teodorović, na današnjem kruglom stolu “Univerziteti u Srbiji: stojimo li u mestu ili idemo dalje”, u organizaciji Odbora za visoko obrazovanje SANU.

Kroz niz pitanja, na koja, kako je kazao, akademska zajednica treba da odgovori, Teodorović je ilustovao stanje u domaćem visokom obrazovanju. On je upitao da li smo bili profesionalno i moralno spremni za privatne univerzitete, da li je Srbiji potrebno osam državnih i deset privatnih univerziteta, da li budućnost visokoškolskih ustanova u integrisanim univerzitetima, da li je potreban ogroman broj akademskih i strukovnih programa ekonomije i menadžmenta, zašto pojedine katedre, poput Medicinskog fakulteta, imaju više od 200 zaposlenih…

Teodorović je rekao da su od 1850. do 1950. na čelu Ministarstva prosvete bili ljudi koji su učili u Parizu, Berlinu, doktorirali u Beču, a poslednjih 70 godina ga vode ljudi iz partijskog sistema. On je dodao da srpsko društvo mora da se izbori za to da ministri prosvete budu međunarodno prepoznatljivi pojedinici, jer se u suprotnom ne možemo nadati boljim vremenima.

Miloš Đuran, dopisni član SANU, ocenio je da bolonja nije dala željene rezultate u Srbiji, ocenujući kao pozitivno povećanje efikasnost studiranja, ali se s druge strane smanjio kvalitet znanja. Kao razlog je naveo to što bolonju nismo realno sproveli, jer su univerziteti nastavili da rade na stari način. Đuran je rekao da nema intergacije univerziteta bez finansijske integracije. On je kazao da je akreditacija bila prilika da se sistem visokog obrazovanja transformiše, ali da je ta šansa propuštena jer su fakulteti naterani da organizuju studije na tri nivoa i da imaju doktorske studije. Za razliku od drugih država u kojima se broj studenata smanjuje sa povećanjem nivoa studija, u Srbiji je obrnuto – po broju doktoranata smo u vrhu u Evropi.

Đuran je kazao i da su naši fakulteti i univerziteti hermetički zatvoreni u pogledu kadrovskih rešenja i upitao da li je neki docent izgubio radno mesto ako nije dobro radio. On je istakao da na fakultetima postoji preveliko samoupravljanje i da je nestala hijerarhija, bez koje, kako je naglasio, nema univerziteta.