Registar pojmova: Matrijarhat 1

MATRIJARHAT – sistem koji je prethodio patrijarhatu, ali nije njegov opozit, tj. nije reč o hijerarhiji koju su uspostavljale žene. U matrijarhatu su život organizovale žene i održavale stabilnost zajednice. Linija srodstva se utvrđivala prema majci, kao jedinom sigurnom roditelju, jer se pretpostavlja da su se polna opštenja odvijala bez ikakvih ograda. Prema F. Engelsu, matrijarhat, koji je pretežno vladao od najnižega stupnja divljaštva do srednjega stupnja varvarstva, ukinut je s pojavom privatnoga vlasništva i novom podelom rada. Da bi privatna svojina opstala, bilo je neophodno potomstvo, koje se pak moglo obezbediti jedino prisvajanjem, „zarobljavanjem“, ženskog tela. Ovaj istorijski preokret smatra se i najveći porazom ženskog roda. Ipak, i dalje je upitno da li su matrijarhalna društva postojala.

Tekst je nastao u okviru projekta koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.