Zgrada RTS-a Foto: Bojan Cvejić

Javni servis od suda traži i da odredi privremenu meru kojom bi SBB osnovne programe javnog medijskog servisa u svojoj mreži reemitovao u skladu sa propisanim kriterijumima. Nakon odluke kompanije SBB da Prvi program RTS sa druge pozicije pomeri na treću, RTS je ukazao da Zakon o elektronskim medijima propisuje da je REM u obavezi da utvrdi logičku numeraciju kanala.

RTS u saopštenju podseća da od leta 2015. traži od REM da utvrdi logičku numeraciju kanala, po kojoj bi se RTS 1, RTS 2 i RTS 3 našli na prve tri pozicije.

RTS je taj zahtev ponovio u proleće 2017, kada je SBB sa prve pozicije RTS 1 pomerio na drugu. Savet Regulatornog tela za elektronske medije je 25. marta podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB zbog povrede odredbe člana 100.

Zakona o elektronskim medijima. Na narednoj sednici, Savet je doneo odluku kojom je upozorio SBB da je neophodno da odmah vrati pređašnje stanje u rasporedu kanala. Nakon utvrđenih činjenica o nepoštovanju Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala od strane SBB, Savet REM je 2. aprila doneo odluku o prosleđivanju izveštaja RATEL-u radi podnošenja prijave inspekciji nadležnog ministarstva.

Povezani tekstovi