Foto: Medija centar

Poverenik u saopštenju kaže da se neće osvrtati na „uličarske manire i rečnik“ gradskog menadžera, već će se zadržati isključivo na činjenicama.

Poverenik oobjašnjava da je postupak nadzora pokrenuo jer je, uvidom u Centralni registar, utvrđeno da Gradska uprava grada Beograda, iako po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti dužna (čl.51) nije prijavila zbirku podataka koja sadrži podatke o korisnicima „Senior kartice“ i takođe nije, iako je i to njena zakonska obaveza (čl.49), prethodno obavestila Poverenika o nameri uspostavljanja ovakve zbirke, što, i jedno i drugo, sami po sebi predstavljaju, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđene (čl.57), kažnjive prekršaje.

Predstavnici grada su u utorak, pri tom, kako se navodi u saopštenju, prostački vređajući Poverenika, izneli tvrdnje da su Poverenika „obavestili o nameri uspostavljanja zbirke“, te da je „sve po zakonu“, a sakrili su od javnosti da su Obaveštenje Povereniku dostavili nakon otvaranja postupka nadzora, juče pred sam kraj radnog vremena.

Šabić ukazuje da je još važnije da su sakrili i činjenicu da ih zakon jasno obavezuje da takvo Obaveštenje Povereniku dostave „najkasnije 15 dana“ pre preduzimanja obrade.

Kod takvog stanja stvari savršeno je jasno da su njihove tvrdnje o tome da rade „sve po zakonu“ potpuna neistina, ocenio je Šabić.

Poverenik smatra da je od obmanjivanja javnosti još gori pokušaj gradske vlasti da se javnost uveri da se ono što se dogodilo nije dogodilo, da pre obaveštavanja Poverenika nisu preduzimali nikakvu obradu podataka, „što bukvalno predstavlja atak na zdrav razum“.

U saopštenju Šabić primećuje da su gradske vlasti i predsednicu Vlade, sa njenim znanjem ili bez, stavili u ulogu statiste u reklamnom spotu u kome su „sretnu dobitnicu“ i punu salu penzionera, a posredstvom TV i hiljade gledalaca, obmanjivali uručujući „nepostojeću“, fiktivnu „senior karticu“.

Poverenik očekuje da predstavnici gradske vlasti prestanu sa nedostojnim postupcima, kao i da se u ostavljenom roku izjasne o svim pitanjima koja su im u okviru postupka nadzora postavljena i da shvate da imaju obavezu da građanima odgovore na pitanja koja su u javnosti već otvorena.

Među tim pitanjima je zašto gradska vlast, ako je reč o iskrenoj nameri da se pomogne, nije odlukama Skupštine grada ili nadležnih organa javnih preduzeća obezbedila penzionerima željene pogodnosti, već se upušta u Projekat mnogo primereniji komercijalnim subjektima i prikupljanje i formiranje nove, ogromne baze podataka, što podrazumeva i mogućnost raznih zloupotreba.

Gradska vlast duguje i odgovore na pitanja – koji organ i kada je doneo odluku o projektu „Senior kartice“, da li je i kada raspisan tender za izradu više stotina hiljada kartica, kao i veb sajta za koji je najavljeno da će biti na raspolaganju korisnicima kartice, šta konkretno znači da su „prve“ kartice besplatne, da li to znači da će penzioneri za „druge“ kartice plaćati, kada i koliko, i slično, naveo je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u saopštenju.