Jedan od prioriteta nove vlasti u Srbiji treba da bude donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite tih podataka, ocenili su juče poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i eksperti Evropske agencije za rekonstrukciju.
U saopštenju Kabineta poverenika navodi se da su Šabić i evropski eksperti ocenili da novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti treba da bude usaglašen sa evropskim standardima. Šabić je istakao da se kasni sa rešavanjem problema zaštite podataka o ličnosti i da zakon iz 1998. nije imao efekte u primeni. „Nije slučajno da poslednji Izveštaj Komisije EU konstatuje da zaštita podataka o ličnosti kod nas postoji samo teorijski, ali ne i praktično“, ocenio je Šabić i naveo da je to pravo zajamčeno i novim Ustavom i da je zaista šteta što se njome ne bavi ustavni zakon.
Prema Šabićevim rečima, ne bi se smela ignorisati dešavanja koja upozoravaju na rastuće dimenzije problema. „Tipičan primer predstavlja odlaganje primene novog zakona o biometrijskim, elektronskim čipom snabdevenim ličnim kartama. Sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti, takođe je veoma delikatna oblast zdravstvene zaštite i podaci koji se u njoj prikupljaju“, rekao je Šabić. Poverenik podseća da već postoje ozbiljni predlozi zakona kojima bi se ta oblast rešila, i da bi Srbija u stvaranju pretpostavki za uspostavljanje efikasne zaštite podataka o ličnosti mogla da računa na pomoć eksperata.