Foto: Medija centar

Šabić je naveo da je samo u toku ove godine Poverenik, iako to nije njegova obaveza, obavestio Ministarstvo o 266 slučajeva kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da nije poznato da je ministarstvo i u jednom od ovih slučajeva pokrenulo prekršajni postupak, odnosno, ako eventualno i jeste, da se radi o zanemarljivom broju.

Pritom, reč je, kako se navodi, samo o najflagrantnijim slučajevima kršenja zakona, dok je realni broj počinjenih prekršaja višestruko veći.

Poverenik je ocenio da dosadašnja praksa Ministarstva ni izbliza nije u skladu s ulogom koju po zakonu ono ima i da se mora menjati i da bi dalje održavanje takve prakse objektivno predstavljalo prećutno, ali nedvosmisleno povlađivanje očiglednom i višestrukom kršenju zakona, praktično poziv na nekažnjeno nepoštovanje i izvrgavanje ruglu principa zakonitosti.

Neposredan povod za ovo obraćanje je skandalozan, bizaran „slučaj“ Gradskog zavoda za veštačenje iz Beograda u kom je Poverenik u dva navrata naložio da (listu „Danas“ i građaninu D.D.) dostavi tražene informacije odnosno dokumenta iz kojih se može saznati broj predmeta u kojima je veštačila veštak L.M., predmet veštačenja, vrednost sporova i stranke u tim predmetima, naveo je Šabić.

Iako su rešenja Poverenika po zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, Gradski zavod za veštačenje nije postupio po njima u ostavljenom roku.

Nije ni nakon što mu je Poverenik izrekao zakonom predviđene novčane kazne, ni pošto je Upravni sud tužbu Zavoda odbacio kao nedopuštenu, pa ni nakon što je Republički javni tužilac odbio da na inicijativu Zavoda zatraži od Upravnog suda poništaj poverenikovih rešenja.

Šabić navodi da je za sve to vreme Gradski zavod za veštačenje nepostupanje po rešenju i javno „objašnjavao“ nekakvim „pravnim argumentima“ na nedopustivo niskom nivou, budući da su stručnost i formalna kvalifikacija veštaka L.M. osporeni i više nego ozbiljno dovedeni u pitanje.

U opisanom postupanju Gradskog zavoda steklo se više, sasvim očiglednih, kažnjivih prekršaja, naveo je Šabić napominjući da je reakcija Ministarstva izostala.

Poverenik naglašava da je „slučaj“ Gradskog zavoda samo neposredan povod za ukazivanje Ministarstvu, a da je suštinskih razloga mnogo više.