Šarčević: Istraživači više neće zavisiti od toga da li su prošli na nekom projetku 1Mladen Šarčević Foto: FoNet/ Zoran Mrđa

Šarčević je na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući predloženi zakon, rekao da istraživači više neće, kao što je do sada bio slučaj, zavisiti od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne.

Kako je naveo, predloženim zakonom omogućeno je institucionalno finansiranje instituta, što nikako ne znači da će istraživači dobijati sredstva, a da za njih neće morati da ostvaruju rezultate.

Šarčević je najavio izradu podzakonskih akata, koji će definisati šta se očekuje kao rezultat institucionalnog finansiranja.

On je dodao da je omogućeno finansiranje naučnoistraživačkog rada akreditovanih visokoškolskih ustanova čiji je osnivač država, da je otvorena mogućnost da se jedan deo instituta bavi i poslovima važnim za državu, jer su neki od njih zato i osnovani.

„Rezultati koje očekujemo od naučne zajednice nisu samo radovi na SCI listi, već i konkretni doprinosi državi i celom društvu. To važi i za istraživače sa univerziteta“, rekao je Šarčević.

On je kazao da je stvoren zakonski okvir za osnivanje i rad Fonda za nauku čime se stvaraju uslovi za raspisivanje kompetetivnih poziva kroz sve zakonom predvidjenje programe osmišljene po najboljim evropskim i svetskim praksama.

Predloženi zakon snažno podržava reintegraciju i uključenje naučnika iz dijaspore u naučnoistraživački sektor u Srbiji kroz jednostavnije i brže procedure, omogućava uspostavljanje odbora za medjunarodnu saradnju i dijasporu i jača ulogu KONUS-a u unapredjenju kvaliteta naučnoistraživačke delatnosti.

Kako je dodao, stvoren je zakonski okvir za efikasniji izbor u zvanja, redefinisana je uloga Centra za promociju nauke kao koordinatora rada svih naučno-obrazovnih centara koje osniva Vlada.

On je rekao da država želi da nagradi najbolje, da novi sistem za pet godina pokaže ko je uspešniji, a ko manje, da samo one uspešne još jače finansira država, a one neuspešne transformiše.