Foto: Fonet/Imre Szabo

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković precizirala je da je predložena smena direktora jedne predškolske ustanove, jedne osnovne i dve srednje škole zbog slučajeva nasilja u tim obrazovnim ustanovama.

– Spremamo se da smenimo jednu grupu direktora, ja sam dao naloge pomoćnicima gde god se nije poštovao zakon, počev od toga ako nisu otišli u penziju a imaju 65 godina, da se pokrene procedura i protiv sekretara koji je trebalo da ih upozore da se pridržavaju zakona – naveo je Šarčević, odgovarajući na pitanje Danasa koliko direktora je smenio od kada je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stupio na snagu.

Upitan šta je sa 28 direktora škola čiju smenu je još letos predložio školskim odborima zbog propusta na maloj maturi, Šarčević je odgovorio da su školski odbori ignorisali njegovo mišljenje, ali da on ne može retroaktivno da primenjuje zakon i da ih smeni.

Ministar je najavio da će prelazni konkurs za naučno-istraživačke projekte biti rapisan do kraja decembra, a da u međuvremenu plate naučnika neće biti ugrožene jer će postojeći sistem važiti dok ne započne novi ciklus finansiranja. Vladimir Popović, pomoćnik miistra prosvete za nauku, kaže da će u prelaznom konkursu biti zadržan sličan model finansiranja nauke kao i do sada, napominjući da je Ministarstvo uvažilo primedbe nauče zajednice i naučnika iz društveno-humanističkih nauka. Prelazni konkurs trajaće manje od dve godine, a plan Ministarstva je da od 1. januara 2020. počne kombinovano institucionalno-projektno finansiranje. Po tom modelu deo plate istraživača zaposlenih u institutima će biti fiksni i iznosiće oko 70 odsto zarade dok će ostatak zarađivati kroz projekte, u kojima će ravnopravno moći da konkurišu i državni i privatni sektor. U sklupu toga će biti razvijen o fond za nauku koji će omogućiti i dodatna sredstva za nauku.

Popović je rekao da će veoma brzo biti objavljen registar istraživača, te da počinje izrada novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti. On je naveo da je budžet za nauku za narednu godinu povećan za 13 odsto u odnosu na lane i da je pet odsto budžeta opredeljeno za plate, a ostatak za materijalne troškove.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Džamić najavio je da će u petak biti raspisan konkurs za izbor novog saziva Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, te da Vlada ima tok od 100 dana da imenuje taj savet. On je rekao da će članovi Saveta, uključujući i one koje treba da predloži Ministarstvo prosvete, biti istaknuti naučni radnici iz oblasti visokog obrazovanja i da će biti birani isključivo prema stručnosti. Džamić je najavio i da će Vlada uskoro imenovati članove Nacionalnog akreditacionog tela i da postupak akreditacije treba da bude transparentan i objektivan za sve učesnike u tom postupku. Rekao je i da je važno da se uspostavi registar nastavnika na akreditovanim visokoškolskim ustanovama, da se nikad više ne bi dogodilo da se postavi pitanje kako je neko bio profesor u dva cikusa akreditacije, a u trećem ne može to da bude. Džamić kaže da je rešavanje problema u vezi sa osporenim doktorskim diplomama pri kraju i da je za Ministatstvo to isključivo pravno pitanje, a ne političko niti personalno, zbog čega je prebačeno na teren pravne ekspertize.

Spoljni saradnici za preneciju nasilja

Upitan šta će se raditi kako bi se smanjilo nasilje u školama, Šarčević je rekao da će biti angažovano 100 spoljnih saradnika za prevenciju i reagovanje u slučajevima vršnjčkog nasilja.