Savet za štampu odbacio žalbu protiv Danasa 1

Ovakvu odluku Savet je doneo jer iz žalbe nije jasno koji je lični osnov podnosioca zahteva za preispitivanjem objavljenog citata, navela je Gordana Novaković, sekretarka Komisije za žalbe Saveta za štampu.

– Đukanovićeva žalba ne ispunjava formalni uslov za podnošenje, tj. on nije objasnio na koji način je objavljivanje Hitlerovih njega lično povredilo i ugrozilo. Da bi se uopšte razmotrila neka žalba, njen podnosilac mora da se nađe lično pogođen tekstom – obrazložila je Novakovićeva.

Đukanović se obratio našoj redakciji a potom i Savetu za štampu kao čitalac pogođen ovim citatom jer smatra da “je u direktnoj suprotnosti sa članom 5 Kodeksa novinara Srbije koji obavezuje novinare na poštovanje prava i dostojanstva žrtava”, obrazložio je on u pismu koje je Danas preneo u celosti.