Foto: Fonet/Božidar Petrović

Šešelj je rekao da su naprednjake, koji su tada bili u SRS, „morali da najure iz stranke, jer je Tomislav Nikolić, ne konsultujući nikoga u stranci, prihvatio SSP, jer je vodio pregovore sa Božidarom Đelićem“.

Martinović je na to rekao da je za radikale, koji danas kritikuju EU i SSP, ulazak u EU 2008. godine bio prihvatljiv.

Prema njegovim rečima, Šešelj, koji je bio u Haškom tribunalu, rekao je radikalima da glasaju za potvrđivanje tog sporazuma, ako se usvoji njihov amandaman kojim se garantuje da će Kosovo i Metohija biti sastavni deo Srbije.

Martinović je prepričao Šešeljev i Nikolićev razgovor od 9. jula 2008. godine, kada je, kako je podsetio, rekao ”Hoćemo u EU ako nam garantuju Kosovo u sastavu Srbije”.

Dogovor je bio da glasamo za SSP ako ondašnja Vlada iz 2008. godine prihvati dva amadnaman SRS na SSP, a ključan je bio amandman Tomislava Nikolića, takozvani interpretativni amandman, koji je sve sporne odredbe SSP koje se odnose na naš suverenitet i teritorijalni integritet tumačio u našu
korist, rekao je Martinović.

On je rekao da su prihvaćena oba njihova amandmana, ali da je Šešelj odlučio da ne glasa za potvrđivanje SSP, jer se uplašio da lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica u očima naroda ne ispadne veći nacionalista od njega, jer glasa protiv.

Gospodine Šešelj niste vi bezuslovno za EU kao što tvrdite. Vi ste za EU pod uslovom, ali pod tim uslovom je i SNS i niko vam ne daje za pravo da vi nas etiketirate kao neke veleizdajnike, rekao je Martinović i upitao Šešelja kada je čuo da je neki funkcioner SNS rekao “hoćemo u EU po svaku
cenu i bez Kosova I Metohije”.

Šešelj je rekao “da je njihov amandman usvojen da bi bio u zakonu”.

Da je naš zahtev Vlada prihvatila, on bi odmah bio ugrađen u tekst zakona i zakon bi bio usvojen sa tim našim amandmanom. Pogledajte tekst zakona i videćete da toga nema, rekao je Šešelj.

Neka EU kaže da prihvata Srbiju sa Kosovom u svom sastavu i da garantuje ostanak Kosova u sastavu Srbije i da sve članice EU koje su priznale Kosovo povuku svoje priznanje ja
ću glasati nevoljno, sa mukom, začepiću nos, ali ću glasati za ulazak Srbije u EU, računajući brzo će to propasti, ali neće, rekao je Šešelj.