Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak izjavio je da je nedopustivo i nelegalno što je Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu direktno na kućne adrese više građana BIH uputilo pozive da svedoče u slučaju „tuzlanska kolona“, dok predsednik Okružnog suda Siniša Važić objašnjava da je to urađeno zbog hitnosti postupka, jer je reč o pritvorskom predmetu.
Ministar pravde BIH je za sarajevski Dnevni avaz najavio da će uskoro Ministarstvu pravde Srbije uputiti pismo upozorenja u kome će ukazati na kršenje ne samo Međudržavnog ugovora o pružanju pravne pomoći već i Evropske konvencije o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima. Na pitanje kako su pravosudni organi iz Beograda uopšte došli do adresa bosanskohercegovačkih građana koje pozivaju da svedoče, Čolak je odgovorio da bi se o tome „dalo nagađati, ali da nema konkretan odgovor“. U saopštenju beogradskog Okružnog suda koje je potpisao predsednik Siniša Važić navodi se da ukoliko se osoba koju treba pozvati kao svedoka nalazi izvan teritorije države, poziv se dostavlja u postupku međunarodne pravne pomoći.
– S obzirom na to da dostava u postupku međunarodne pravne pomoći iziskuje određeni vremenski period, a u konkretnom slučaju reč je o pritvorskom predmetu gde je, po samom zakonu, obavezno hitno postupanje, dostava poziva za saslušanje preduzimana je i neposrednim upućivanjem poziva na adresu svedoka – ističe Važić. On objašnjava da se uporište za ovakvo postupanje Veća za ratne zločine Okružnog suda nalazi u Evropskoj konvenciji o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima i Drugom dodatnom protokolu. Važić naglašava da je u praksi uspostavljen reciprocitet, jer je i Tužilaštvo BIH, u više navrata na isti način dostavljalo pozive licima koja se nalaze na teritoriji Srbije i koja uskoro treba da svedoče u istom predmetu u BIH. A. R. i