Foto: M.V.

Novi cenovnik predviđa da se za tumačenje gradskih propisa plaća 1.310 dinara, za vanredne pravne lekove 1.960, za donošenje rešenja 310, koliko sad košta i razgledanje arhivskih spisa po satu. Za izdavanje urbanističkog projekta cena je 2.060, za dobijanje taksi-dozvole 1.030, a za registraciju brodića i čamaca 510 i 410 dinara. Od 1. januara poskupele su i lokalne komunalne takse, takođe do tri odsto. Takse za isticanje firmi kreću se od 30.000 do 400.000, u zavisnosti od vrste delatnosti i gradske zone. Za držanje motornih i priključnih vozila takse se kreću od 560 do 5.620 dinara. Novi iznosi taksi plaćaće se i za postavljanje reklamnih panoa i za zauzimanje javnih površina tokom cele godine ili za vreme sajmova i manifestacija. Što se tiče boravišne takse, ona za odrasle iznosi 80 dinara, umesto dosadašnjih 40, a njenog plaćanja oslobođena su deca do sedam godina i turisti koji borave duže od 30 dana. Sredstva od naplate ove takse grad će upotrebiti za promociju turističke ponude, za turističku signalizaciju i za rad turističko-informativnih centara.