Skupština Srbije usvojila Zakon o Centralnom registru stanovništva 1Foto: Press služba Narodne skupštine

Centralni registar biće uspostavljen do septembra 2020. godine.

U Centralnom registru stanovništva biće evidencije iz registra matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, evidencije o matičnim brojevima građana, evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu, evidencije o ličnim kartama, evidencije o putnim ispravama, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, evidencije poreskih obveznika, kao i evidencije o strancima.

U tom registru naći će se podaci ne samo za državljane Srbije – sa prebivalištem u Srbiji, kao i naše državljane bez prebivališta u Srbiji, već i za druge kategorije lica koja imaju određena prava i obaveze u skladu sa posebnim zakonima – npr. izbeglice, tražioce azila, strance sa odobrenim privremenim boravkom ili odobrenim stalnim nastanjenjem u Srbiji.

Zatim strance kojima je odobreno utočište ili supsidijarna zaštita i privremena zaštita, kao i strance koji nemaju dozvolu za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Srbiji, a imaju stečenu imovinu ili prava i obaveze po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja ili svojstvo poreskog obveznika.

Vođenje Centralnog registra stanovništva stavljeno je u nadležnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, s tim što će tehničku podršku u uspostavljanju ovog registra pružati Služba Vlade.

Za bezbednost podatka biće zadužena Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja će obavljati poslove tehničke podrške u uspostavljanju i vođenju Centralnog registra stanovništva, kao i poslove koji se odnose na čuvanje, sprovođenje mera zaštite i obezbeđivanje sigurnosti i bezbednosti podataka u Centralnom registru.

Korišćenje podatka iz registra biće besplatno, a građani u postupcima pred organima, prilikom ostvarivanja svojih prava, neće imati troškove.

Uspostavljanjem registra, kako iz ministarstva navode, građani više neće morati da idu od šaltera do šaltera i prikupljaju svoja dokumenta da bi završili postupak, već će to jedan organ moći da učini za njih, tako što će pristupiti Centralnom registru stanovništva.