Ruža Tumbas je samouki slikar nesumnjivog i dokazanog talenta, koja iza sebe ima slikarski staž od čitavih pola veka. Iako su teme njenih slika zaista raznovrsne, poklonike je stekla pre svega slikajući bačke salaše – raspevane i romantične tokom leta, osamljene i gotovo zaboravljene tokom dugih hladnih zima.

Nikola Tumbas, u Subotici inače poznat kao Fotonino, pokretač je jednog od najstarijih gradskih sajtova u Vojvodini, sa namerom da bude hroničar lokalnih događanja. No, koncepcija sajta je od prvog dana bila vizuelni zapis, te su događaji u gradu najpre javnosti prenošeni samo kroz fotografiju. Tako je na svojim fotografijama Nino zabeležio sve likove i promene Subotice, njen specifični arhitektonski izraz i njen sjaj, ali i njenu bedu, prateći iz dana u dan nedavnu istoriju grada, od 1999. godine do danas.

Ovu porodičnu sklonost ka slikovnom izražavanju nasledile su i Aleksandra i Najda tražeći sopstveni izraz u slikarstvu. Aleksandra se zasad dokazala u pejzažima, dok je Najda, inače studentkinja pejzažne arhitekture, svoje prve radove načinila u grafici slikajući specifične likove inspirisane filmom.