Inicijativu za dodelu galerije slikaru Blesiću pokrenulo je UG Bunjevačko kolo, podržalo ju je UG Bolji Sombor, a odobrio Pedagoški fakultet. Slikar Pavle Blesić kaže da je otvaranje stalne retrospetivne postavke u zdanju Preparandije kruna njegove šest decenija duge umetničke karijere. U postavci će, kako je naveo umetnik, biti prikazano blizu 40 umetničkih dela – slika i skulptura iz opusa Slikarstvo materije, Bedemi i Kapije Ravangrada, Program antike, Iz porodičnog albuma, Ikonografski zapisi, Tempus Fugit i Medaljoni.