Foto: www.gcsrbg.org

Odluka Upravnog odbora je doneta uz saglasnost i konsultacije sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem. O razrešenju i postavljenju novog v. d. direktora Gradskog centra za socijalni rad odlučivaće se na narednoj sednici Skupštine Beograda.

Gradonačelnik Beograda prethodno je najavio da će, ukoliko izveštaj pokaže nepravilnosti u radu Centra za socijalni rad, odgovorni biti sankcionisani. Takođe, gradonačelnik je ranije dao nalog za značajno povećanje obezbeđenja u odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, pa će do kraja jula na poslovima obezbeđenja biti angažovano dvostruko više ljudi.

„Grad Beograd kontinuirano radi na unapređenju položaja korisnika Gradskog centra za socijalni rad, ali i socijalnih radnika, kako bi se postigla puna reforma centara za socijalni rad i kako više nikada ne bi došlo do tragičnih događaja poput onih ispred odeljenja Centra na Novom Beogradu i u Rakovici“, navodi se u saopštenju.

Skupština grada Beograda je Mikainu Stevanović imenovala za vršioca dužnosti direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu tek 20. aprila ove godine. Mikaina Stevanović je diplomirani specijalni pedagog, završila je Defektološki fakultet, Univerzitet u Beogradu i postdiplomske specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka.

U Gradskom centru radi od 1993. godine. Autor je priručnika “Savremeni socijalni rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom” i “Praktikum za mentore za primenu vaspitinih naloga u zajednici”. Jedan od autora monografije “Dve decenije podrške i brige o Beograđanima”, praktikuma “Neodložne intervencije” i jedan od autora “Kodeksa profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite u Srbiji”.