Foto: Stefana Savić

Stanojkovićeva je do sada radila kao zamenik tužioca u tom Tužilaštvu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine, pravosudni ispit je položila pet godina kasnije.

U Opštinskom sudu u Beogradu bila je pripravnik, a potom od 2002. do 2008. godine kao sudijski pomoćnik. Kao tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za ratne zločine radila je od 1. marta 2008. do 31. decembra 2009. kada je izabrana za zamenika tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Rešenjem Republičkog javnog tužioca, 24. januara 2010. godine, upućena je na rad u Tužilaštvo za ratne zločine. Rođena 25. marta1969. godine.

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o sudijama koji predviđaju da se predsednici suda biraju na četiri godina uz mogućnost da još jednom budu biranu na tu funkciju.

Zakonom je utvrđeno i da predsedniku suda kom se navršava radni vek, sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata. Zakon stupa na snagu dan po objavljivanja u Službenom glasniku. Dosadašnji zakon predviđao je da mandat predsedniku suda traje pet godina i nije postojala mogućnost reizbora.