Po tom dokumentu, preduzeće sa ograničenom odgovornošću Ist medija grup izbrisano je iz spiska prema nalogu Federalne poreske službe 23. maja ove godine, a dokument je objavljen 19. avgusta.

Ist medija grup, koja je najverovatnije vlasništvo biznismena Miroslava Bogićevića, registrovano je u Moskvi 12. januara 2012. godine, sa naznakom — izdavačka delatnost. Iste godine to preduzeće je, prema do sada poznatim informacijama, postalo kupac 50 odsto vlasništva dnevnika Politika od nemačke medijske grupacije Vac kao ranijeg akcionara Politike.

Firma je brisana iz evidencije jer po ruskim propisima “pravno lice koje u poslednjih 12 meseci, koji su prethodili trenutku donošenja odluke registrovanog organa, nije dostavilo knjigovodstvene dokumente predviđene zakonom Ruske Federacije o porezima i taksama i nije vršilo operacije na najmanje jednom bankovskom računu, smatra se da je praktično prestalo sa radom (u daljem tekstu — neaktivno pravno lice)“. Ruski pravnici kažu da Ist medija grup ne može da nastavi rad ako naknadno pošalje izveštaje. Međutim, oni pretpostavljaju da je firma ili prodata ili poklonjena pre nego što je ugašena.

“Ako je prodata, onda je to preko ofšora, i na to vlasnik nije imao pravo — jer ima zabranu prodaje“, pojašnjavaju ti pravnici za Sputnjik. U tom slučaju država može da oduzme Politiku od kupca.

Međutim, postoji i mogućnost stečaja preduzeća Ist medija grup, a to onda znači da će poverioci biti namirivani i Politikom.