Foto: Aleksandar Veljković

Kao pozitivna strana u indeksu vladavine prava SPP-a se ističe otvorenost državnih institucija. Pod tim se podrazumeva da su dokumenta i odluke svih grana vlasti dostupne građanima, kao i da civilni sektor ima mogućnost participacije u procesu donošenja odluka.

Dodatno, solidne ocene u poređenju sa ostatkom sveta smo pobrali zbog zaštite osnovnih ljudskih prava i sigurnosti građana i imovine. U okviru osnovnih prava bolji od proseka smo kada je reč o slobodi govora, slobodi veroispovesti i slobodi okupljanja. Po pitanjima diskriminacije i radničkih prava smo takođe, iznad proseka.

Za visoku poziciju Srbije u oblasti sigurnosti je prevashodno zaslužno odsustvo oružanog ratnog sukoba, što je, uzgred, jedini parametar u kojem smo dobili maksimalnu ocenu.

Ne{to slabiju ocenu dobili smo u oblasti korupcije gde smo od 113. mesta zauzeli 75. poziciju. Od svih grana vlasti kao najkorumpiranija identifikovana je zakonodavna, ali ni ostale ne zaostaju mnogo.

Prema indeksu SPP-a Srbija ne stoji najbolje što se tiče zakonskih ograničenja samovolji vlasti. Za lošu ocenu u ovoj oblasti odgovorna je sudska vlast i njena nemogućnost da se suprotstavi izvršnoj. Povezano sa tim, loše smo ocenjeni kada je reč o kažnjivosti državnih funkcionera za zloupotrebu položaja.

Najlošije ocene smo dobili u oblasti pravosuđa. Izveštaj je prepoznao nemogućnost naših tužilaca i sudija da se odupru uticaju političara, relativno nisku dostupnost pravde ugroženim kategorijama, kao i nemogućnost pravosuđa da u razumnom roku rešava predmete.

Srbija najlošija u regionu

Kada se posmatraju zemlje Zapadnog Balkana upadljivo je da je vladavina prava u Srbiji dobila najlošije ocene od svih drugih zemalja. Prema indeksu Svetskog projekta pravde najbolje su ocenjene članice EU – Slovenija (27) i Hrvatska (39). Iza njih slede Bosna i Hercegovina (50), Makedonija (54) i Albanija (72).

Metodologija’]

Indeks vladavine prava Svetskog projekta pravde svake godine se meri u više od sto zemalja sveta. Do podataka na osnovu kojih ocenjuju nivo vladavine prava, ljudi iz SPP-a dolaze na osnovu anketa koje za njih rade lokalne agencije. Svoje mišljenje o vladavini prava u svakoj zemlji daju „obični gra|ani“, kao i istaknuti pravosudni eksperti iz državnog i civilnog sektora.

Milojević: Sudije da prijave političke pritiske’]

Beograd – Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević pozvao je juče sudije da ukoliko trpe političke pritiske to javno i kažu. On je govoreći na konferenciji za medije Društva sudija Srbije naveo da se njemu lično niko od sudija nije žalio na pritisak. „Niko mi se nikada nije žalio na politički pritisak… i slobodno mogu da mi kažu im je taj i taj predsednik opštine ili direktor tražio da uradim to i to“, rekao je Milojević dodajući da će u suprotnom to pitanje „svima visiti nad glavom“.