Ako je verovati procenama koje se temelje na podacima američke Centralne obavještajne agencije (CIA), američke Trgovinske komore, američke Kancelarije za popis stanovništva i Međunarodne baze podataka, do 2050. godine države evropskoga juga i jugoistoka uglavnom će postajati sve praznije, a zemlje evropskoga severozapada sve popunjenije ljudima, piše Slobodna Dalmacija, prenosi N1.

Kako piše Slobodna Dalmacija, „pustinja“ na jugu ne temelji se na pretpostavci klimatskih promena, nego na prirodnim trendovima i najčešćim uzročnicima svake depopulacije: iseljavanju, starenju i sve ređem rađanju stanovništva.

Prema navedenim projekcijama, Srbija će 2050. sa pet i po miliona stanovnika biti na samom dnu evropske lestvice, s demografskim padom većim od 33 odsto.

Veći gubitak nacionalnoga korpusa u Evropi predviđa se samo Litvaniji, Letoniji i Moldaviji, kojima predstoje snažna iseljavanja i gubici do 40 odsto stanovništva.

Hrvatska će, predviđa ova prognoza, 2050. imati oko 3.860.000 ljudi. Zanimljivo je da se i za Bosnu i Hercegovinu ne prognozira drastičniji manjak stanovnika – procene pada kreću se oko osam odsto.
Crna Gora će takođe imati manjak od osam odsto, a Makedonija oko četiri odsto stanovništva.
Najnaseljenije i očito najpoželjnije evropske zemlje za život za 30-ak godina biće Irska, Island i Luksemburg, koji će porasti od 20 odsto pa sve do 33 odsto od postojećega broja državljana.