Vodopad nedaleko od Despotovca i Resavske pećine, nije pomeren, ali se njegov izgled izmenio, jer se „podkapina“ – stena ispod tačke pada vode, srušila u jezero, rekla je direktorka Javnog preduzeća Resavska pećina Gordana Milošević, koja je sa inspektorima resornog ministarstva i Zavoda obišla vodopad.

Gordana Milošević je dodala da je visina vodopada ostala ista, oko 20 metara, ali da je promena jasno vidljiva. A kako se navodi u saopštenju Sektora za kontrolu i nadzor u Požarevcu Ministarstva životne sredine, narušila se fizionomija vodopada.

Srušeni materijal je zauzeo veći deo jezera ispod vodopada. Pored bigra – šupljikave sedimentne stene, masu koja se srušila čine pesak i glina koji su zamutili vodu.

Prema rečima republičkog inspektora za zaštitu životne sredine Ljubomira Malezanovića sanaciju treba da počne tek kada se otopi led i voda spere, kako se procenjuje, 30 odsto materijala koji se srušio.

– Sanaciju ne treba početi pre uspostavljanja redovnog hidrološkog stanja, a preporučljivo je za vreme letnjeg minimuma – rekao je Malezanović.

Izvor Veliko vrelo i vodopad Veliki buk deo su spomenika prirode Lisine, u podnožju planine Beljanica. Za spomenik prirode je proglašen 1995. godine Uredbom Vlade Srbije. Veliko vrelo spada u malobrojnu grupu jakih kraških izvora i izuzetan je primer gravitacionih vrela. Veliki buk je jedinstvena pojava među akumulativnim bigrenim vodopadima Srbije.

Vodopad je visok oko 20 metara i među najvećima je u Srbiji. Voda je napravila dubok amfiteatar vertikalnih strana u bigrenim naslagama.